FINANCIELE
ONDERSTEUNING

Sociaal beheer • Taal • Jeugd • Ouderen • Buurtcoaches• Activering •
Financiële ondersteuning • Mantelzorg

Ondersteunt bewoners bij hun financiën.

Sinds 1 januari 2018 is de afdeling Financiële Ondersteuning actief in Delfshaven. Best een grote klus voor een wijk met ruim 76.000 bewoners. De budgetcoaches, de assistent welzijn en de vrijwilligers/stagiaires ondersteunen bewoners bij hun financiën. Het gaat hierbij om bewoners die nog geen problematische schulden hebben.

Indien bewoners wel problematische schulden hebben (dit zijn schulden die een bewoner niet binnen 3 jaar zelf kan aflossen) verwijzen wij ze door naar het Expertiseteam Financiën (ETF). Hier worden bewoners ondersteund door de Trajectbegeleider en indien nodig toegeleid naar de KBR.

In totaal werken er naast de budgetcoaches ca. 8 vrijwilligers en 1 stagiaire bij de afdeling Financiële Ondersteuning. Zij helpen bewoners tijdens de (inloop)spreekuren.

GALLERIJ

Andrea van Haaften

Andrea van Haaften

Budgetcoach

Mijn motto:
“Doorpakken en volhouden.”

T: 06-27 85 69 68
E: avhaaften@wmoradar.nl

Gebied
Delfshaven
Je kunt bij mij terecht voor
Financiële Ondersteuning, stage-gerelateerde vragen, vrijwilligerscoördinatie.

Benizia Nascimento Flor

Benizia Nascimento Flor

Budgetcoach

Mijn motto:
“Ik sta voor je klaar.”

T:06-22 47 81 05
E: bnascimento@wmoradar.nl

Gebied
Delfshaven
Je kunt bij mij terecht voor
Financiële Ondersteuning.

Daisy Bouwmeester

Daisy Bouwmeester

Assistent Welzijn

Mijn motto:
“What you see is what you get.”

T: 06-15 39 38 50
E:  dbouwmeester@wmoradar.nl

Gebied
Delfshaven
Je kunt bij mij terecht voor
Financiële Ondersteuning.

Sharon de Miranda

Sharon de Miranda

Budgetcoach

Mijn motto:
“??.”

T: 06-83 44 30 11
E: sdmiranda@wmoradar.nl

Gebied
Delfshaven
Je kunt bij mij terecht voor
Ik ben Jeugd- en Gezinscoach in Delfshaven

Sophie van der Linden

Sophie van der Linden

Budgetcoach

Mijn motto:
“??”

T:06-36 02 25 16
E: svanderlinden@wmoradar.nl

Gebied
Delfshaven
Je kunt bij mij terecht voor
Ik ben Jeugd- en Gezinscoach in Delfshaven.

MAATJESPROJECT

Wij komen bij de mensen thuis

Bewoners die slecht ter been zijn, ouderen en werkende bewoners bieden we ook financiële ondersteuning aan huis. Twee vrijwilligers helpen bewoners met hun financiën, het op orde brengen van de papieren en het communiceren met instellingen. Samen met de bewoner zetten we een actieplan op waaraan de bewoner zelf gaat werken, ondersteund door een maatje.

HUISHOUDBOEKJE

Voor grip op je geld.

De tool Huishoudboekje van Wijkstation gebruiken we om bewoners inzicht te geven in hun financiën. Door middel van een eigen account kan de bewoner inloggen in een gratis toegankelijke, beveiligde omgeving. Vrijwilligers en professionals in Delfshaven worden opgeleid als invulhulp. Deze invulhulpen helpen de bewoners vervolgens met het invullen van het Huishoudboekje, waardoor ze weten hoeveel ze maandelijks te besteden hebben. Op deze manier kunnen ze bewustere financiële keuzes maken en komen ze minder snel in de geldproblemen. Verder kunnen bewoners direct zien of ze op hun vaste lasten kunnen besparen.

k

TRAININGEN/WORKSHOPS/GASTLESSEN

De budgetcoaches verzorgen regelmatig trainingen voor vrijwilligers, professionals in de wijk, ouderkamers en bewoners.
Onderwerpen kunnen zijn
* Huishoudboekje
* Budgettraining
* Rotterdamse Regelingen
* Ik word 18
* Kinderen/zakgeld
* Financiële Uitbuiting van ouderen
* Etc.

k

PROJECTEN

Woonbron

Woonbron, buurtcoach Josette van Splunter, de budgetcoaches en 4 vrijwilligers  van wmo radar zijn gestart met een pilot in Coolhaven eiland. In samenwerking met Woonbron worden bewoners uit deze wijk benaderd die 1 of 2 maanden huurachterstand hebben. Deze bewoners worden gevraagd of zij geïnteresseerd zijn in financiële ondersteuning door een van de vrijwilligers van de afdeling Financiële Ondersteuning van wmo radar. Door deze preventieve manier van werken en vroegsignalering wordt tijdig huurachterstand opgemerkt en voorkomen dat bewoners verder in de schulden raken. Tevens wordt op deze manier gesignaleerd of er nog andere problemen in een huishouden zijn. Het spreekuur op afspraak door de vrijwilligers zal worden gehouden in Huiskamer van de wijk – Wijktrefpunt, 1e IJzerstraat 63.

Schuld-weg-wijzer

Samen met het team Jongeren hebben wij de Schuld-weg-wijzer opgezet. Regelmatig zijn de jongerencoaches van wmo radar, de budgetcoaches, Wilskracht Werkt, Futuro en JOZ op straat te vinden om jongeren aan te spreken over geld. Het doel is om 
jongeren tijdig naar ons toe te krijgen als zij hulp nodig hebben. Dit kan tijdens een spreekuur zijn, maar ook tijdens een training. We proberen samen te werken aan een schuldenvrije toekomst.

Netwerkbijeenkomsten inloopspreekuren

De budgetcoaches organiseren met Madelon Stoele van Zorgvrijstaat en Willem Beekhuizen regelmatig netwerkbijeenkomsten met alle inloopspreekuren in Delfshaven en de Vraagwijzer, de Wijkteams en het Expertiseteam Financiën (ETF). Hier bespreken we dingen waar we als spreekuren tegenaan lopen, maar ook bijvoorbeeld actuele zaken: Belastingaangifte, Kwijtschelding, nieuwe projecten etc. Ook weten we elkaar te vinden als we bewoners hebben die doorverwezen moeten worden naar een ander spreekuur. De samenwerking met deze partijen is erg belangrijk.

k

Spreekuren

Dag en tijdstipWatWaar
Maandag
10.30-12.30
Inloopspreekuur voor korte financiële vragen +
invullen (financiële) formulieren
Thuis in West
Robert Fruinstraat 28
Maandag
14.00-16.00
Inloopspreekuur voor korte financiële vragen +
invullen (financiële) formulieren
"Vluchtelingen voor Vluchtelingen
Pupillenstraat 60"
Dinsdag
9.30-12.30
Spreekuur op afspraak
– voor individuele begeleiding en langere hulpvragen
Pier 80 – Spiegelzaal,
Rösener Manzstraat 80
Dinsdag
9.00-15.00
Inloopspreekuur voor korte financiële vragen +
invullen (financiële) formulieren
Jong Delfshaven
Rösener Manzstraat 57
Donderdag
09.00-15.00
Inloopspreekuur voor korte financiële vragen +
invullen (financiële) formulieren
Jong Delfshaven
Rösener Manzstraat 57
Donderdag
10.00-12.00
Infoplein:
Inloopspreekuur voor korte financiële vragen +
formulieren brigade
De Inloop
Bulgaarsestraat 4

Medewerkers

Studenten

Vrijwilligers

Gezinnen