Bouwen aan een nieuwe samenleving

JIJ EN IK, SAMEN VOORUIT

Sociaal beheer • Taal • Jeugd • Ouderen • Buurtcoaches• Activering •
Financiële ondersteuning • Mantelzorg

Stage bij WMO Radar

Wat leuk dat je interesse hebt in een stage bij ons! Wmoradar is een dynamische welzijnsinstelling waar veel ruimte is voor eigen inbreng. Ben je ondernemend, sta je altijd klaar voor anderen en heb je zin om je handen uit de mouwen te steken?

Wij nemen het hele jaar door stagiaires aan van verschillende MBO- en HBO opleidingen. Van administratief tot facilitair en social work: we matchen jouw kennen en kunnen graag bij een passende functie. Onze top-begeleiders staan te popelen om je te helpen bij jouw groei tot professional.

WERKEN BIJ WMORADAR

Van harte gefeliciteerd met een leuke nieuwe omgeving, met nieuwe mensen en een nieuwe uitdaging! We heten je van harte welkom in onze dynamische organisatie en hopen dat je een leuke tijd tegemoet gaat.

Dit platform geeft een eerste indruk van onze organisatie en neemt je mee in hoe het tot op heden werkt binnen wmoradar.

Introductie

De projectorganisatie wmo radar werkt sinds 1 augustus 2015 samen met Incluzio, de facilitaire divisie van Facilicom. Gezamenlijk met een aantal partners zijn we in de gebieden Centrum, Delfshaven en Overschie verantwoordelijk voor de brede welzijnsopdracht. Daarnaast zijn we actief op projecten en in de wijkteams.

Onze ambitie is het ondersteunen en cre ren van een samenleving die voor elkaar zorgt en zo min mogelijk afhankelijk is van een overheid, professionals en loketten. Of het nu een hulpvraag is of een leuk idee voor activiteiten, wij zetten in op het bieden van perspectief op meedoen,
vrijwilligerswerk, werk en ondernemen. We stellen onze netwerken beschikbaar en vergroten persoonlijke netwerken van bewoners.

Bewoners doen mee en zetten zich actief in voor activiteiten die bij hen passen. We bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig. Onze insteek is leren van elkaar. Samen maken we meer mogelijk.

De teams werken en ontwikkelen op een integrale en generalistische werkwijze. De WIE-focus staat daarin centraal.
W = Wederkerigheid
I = Informeel netwerk
E = Eigen kracht

Kernbegrippen zijn: focus op de bewoners van de wijk, een ondernemende attitude (denken in kansen en mogelijkheden), ‘eropaf-mentaliteit’ en prestatie- en contractgericht.

Wij onderscheiden ons door verantwoordelijkheid te nemen en staan voor wat we doen. Dat doen wij door ondernemend gedrag te laten zien en door resultaatgericht en outreachend te werken (aansluiten, verbinding maken en vraaggericht werken). Dit uit zich ook in de letters uit onze naam: W(ederkerigheid), M(aatwerk), O(ndernemend).

Onze missie:
Jij en Ik, Samen vooruit!

Medewerkers

Studenten

Vrijwilligers

Gezinnen